ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2018-2019Orare Sem IDeplasări 2018-2019Examene Sem IOrare Sem IIOrare Sem II TransferuriExamene Sem IILicență și MasteratINTERVIU DAN MOREGAADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2018-2019DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIIULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)CONTACT
CONDIŢIILE DE ÎNMATRICULARE LA STUDII
(pentru cetăţenii ROMÂNIEI)

I. Persoanele responsabile din cadrul centrelor recepţionează dosarele personale ale candidaţilor la studii (completate conform cerinţelor menţionate în continuare).

II. Dosarele sunt transmise la departamentul Studenţi străini al universităţii (pentru prezentarea şi aprobarea ulterioară la Ministerul Educaţiei din Republica Moldova) în strictă conformitate în funcţie de treapta de studii şi forma de învăţământ, după cum urmează:

- pentru studii cu frecvenţă la zi (inclusiv Masterat)

- pentru studii ID 

III. Dosarul personal al fiecărui candidat la studii în Universitatea Liberă Internaţională din Moldova va avea următorul conţinut:

1) Cererea pentru înmatriculare la studii (Anexa nr. 2);

2) Formular pentru admitere (Anexa nr. 3) + două fotocopii;

3) Recipisa (Anexa nr. 4);

4) Trei fotocopii ale adeverinţei de naştere;

5) Copia legalizată a adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie + două fotocopii se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele;

6) Certificat medical de forma stabilită;

7) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia cu anexa respectivă (în original sau copii legalizate) + trei fotocopii ale fiecărui act;

8) Trei fotocopii ale paşaportului naţional cu termen de valabilitate mai mare de un an;

9) Trei fotocopii ale buletinului de identitate;

10) Fotografii: mărimea 4x5 cm 6 ex.

11) Persoanele care solicită admiterea la Ciclul II, Masterat vor prezenta suplimentar la actele enumerate:

- Diploma de studii superioare şi anexa la diplomă sau Adeverinţa de absolvire, în original sau copii legalizate + trei fotocopii ale fiecărui act;

- Buletinul de identitate in copie legalizata.

IV. Anual, pînă la 15 decembrie, centrele de selecţie coordonează cu departamentul Studenţi străini al ULIM lista persoanelor înmatriculate în anul universitar în curs în vederea definitivării contingentului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi activi şi lista celor care urmează a fi exmatriculaţi.
06424_100.jpg
FACEBOOK