Pentru o experienţă completă de navigare, te rugăm să activezi JavaScript în browserul Web.
ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
INTERVIU DAN MOREGAOFERTA UNIVERSITARA 2017-2018ACASAINFORMATIIULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelFACULTATIADMITEREDOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISAFISE PERSONALACEREREALTE INFORMATIIGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)CONTACT
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi selecţie pentru studii la U.L.I.M. Tg-Jiu, str. Eroilor, nr. 6, judeţul Gorj Tel. 0253/214.019, 0734/517.000; fax: 0253/211.027 e-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com www.ulimtargujiu.ro FACEBOOK: ULIM TG-JIU OFERTA UNIVERSITARĂ 2016-2017 UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA ÎNFIINŢATĂ PRIN H.G. A REPUBLICII MOLDOVA NR. 676/ 16 octombrie 1992 ŞI ACREDITATĂ PRIN H.G. 995 DIN 16 IULIE 2002 DIPLOMELE SUNT RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA (CONFORM LEGII 39/ 1999 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 291/2010 ), PRECUM ȘI ÎN TOATE STATELE SEMNATARE ALE CONVENȚIEI DE LA LISABONA ȘI BOLOGNA OFERĂ CELE MAI MICI TAXE DE STUDII: FACULTATE 350 EURO/AN, DOCTORAT 800-900 EURO/AN (în funcţie de specializare), MASTERAT (MODUL PEDAGOGIC) 400 EURO/AN PENTRU MEMBRII FAMILIEI ÎNSCRIŞI LA U.L.I.M.CARE STUDIAZĂ LA U.L.I.M. SAU CARE PROMOVEAZĂ U.L.I.M. SE REDUC TAXELE DE PÂNĂ LA 100% (pentru detalii accesați www.ulimtargujiu.ro) I. Înscrie prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. prin selecţie de dosare la studii de licenţă, masterat, doctorat la următoarele facultăţi acreditate (cursuri ID) pentru sesiunea de vară până la 5 August şi pentru sesiunea de toamnă în perioada 20 August - 25 Septembrie: 1. ŞTIINŢE ECONOMICE: Licenţă: Administrarea afacerilor (Business şi Administrare), Contabilitate, Finanţe şi bănci, Turism și servicii, Merceologie şi comerţ - durata studiilor 3 ani. Masterat: Business, management şi antreprenoriat; Politici comerciale şi drept vamal; Managementul resurselor umane şi leadership; Finanţe, investiţii şi banking; Finanţe, fiscalitate şi contabilitate; Management contabil, expertiză şi audit; Control financiar-fiscal; Turism internaţional şi managementul în industria ospitalităţii; Politici de integrare şi Business internaţional - durata studiilor 1 si 1/2 sau 2 ani. Doctorat: Economie - durata studiilor 3 ani. 2. PSIHOLOGIE,ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Licenţă: Psihologie, Psihopedagogie, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Servicii de Asistenţă Socială - durata studiilor 3 sau 4 ani. Masterat: Psihologie clinică şi consiliere psihologică; Psihologie socială; Management educaţional; Management şi consiliere în asistenţă socială; Managementul serviciilor sociale şi de sănătate; Managementul organizaţional şi al resurselor umane; Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar (Modul psihopedagogic aprofundat) - durata studiilor 2 ani. Doctorat: Psihologie - durata studiilor 3 ani. 3. DREPT Licenţă: Drept - durata studiilor 4 ani. Masterat: Ştiinţe penale, Instituţii de drept privat, Instituţii de drept constituţional şi administrativ, Drept internaţional şi instituţional, Dreptul afacerilor - durata studiilor 1 si 1/2 sau 2 ani. Doctorat: Drept - durata studiilor 3 ani. 4. RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ŞI JURNALISM Licenţă: Relaţii internaţionale, Politologie - durata studiilor 3 ani. Masterat: Studii regionale; Diplomaţie, securitate, business şi comunicare; Identitate, comunicare interetnică şi cetăţenie - durata studiilor 2 ani. Doctorat: Istorie - durata studiilor 3 ani. 5. INFORMATICĂ ŞI INGINERIE Licenţă: Informatică aplicată - durata studiilor 4 ani. Masterat: Tehnologii informaţionale mobile, Administrarea reţelelor de calculatoare, Calculatoare, sisteme şi reţele informatice, Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, Sisteme informaţionale, Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor - durata studiilor 2 ani. Doctorat: Informatică - durata studiilor 3 ani. 6. SILVICULTURĂ ȘI ECOLOGIE Licenţă: Securitate ecologică, Ecologie, Silvicultură și grădini publice - durata studiilor 3 sau 4 ani. Masterat: Ecologie și protecția mediului, Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi, Tehnologia medicamentului - durata studiilor 2 ani. II. Înscrie opţional pentru MODULUL PEDAGOGIC la toate facultăţile şi specializările din cadrul U.L.I.M., dar şi la master aprofundat (modul pedagogic) cu durata de 1 an şi 1/2. III. Primeşte prin transfer studenţi de la alte facultăţi autorizate şi acreditate în condițiile legii.
FACEBOOK