ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2019-2020INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursOrare Sem IOrare Sem I AdiționalPlanificare examene Sem IOrare Sem IIRepartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2019-2020DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)
Adaugă text aici
Adaugă text aici

OFERTĂ UNIVERSITARĂ 2019-2020

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

 

prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. din Tg-Jiu

Strada Calea Eroilor, Nr. 6, Tg-Jiu, jud. Gorj

Telefon: 0253 214 019; 0734 517 000

Fax: 0253 211 027

E-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com

Site: www.ulimtargujiu.ro

Facebook: Ulim Tg-Jiu

 

Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional!

 

OFERĂ CELE MAI MICI TAXE DE STUDII:

- FACULTATE 400 EURO/AN

- MASTERAT 450 EURO/AN

- Specializarea PSIHOLOGIE și masteratul în Psihologie 500 EURO/AN

TAXELE DE STUDII SE REDUC ÎNTRE 50% ȘI 100% PENTRU:

a)      Studenții sau masteranzii care sunt membri de familie;

b)     Studenții și masteranzii care promovează ULIM în rândul a cel puțin 5 persoane care se înscriu la studii la ULIM.

 

U.L.I.M. ARE CELE MAI DIVERSIFICATE SPECIALIZĂRI CU O FOARTE MARE FLEXIBILITATE DE STUDIU

 

Pentru anul universitar 2019-2020, Universitatea Liberă Internațională din Moldova vă invită să vă înscrieți la una din facultățile:

 

A. NIVELUL I – STUDII LICENŢĂ (FACULTATE)

 

ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI cu specializările:

Psihopedagogie – durata studiilor 3,½ ani;

Asistenţă Socială – durata studiilor 3,½ ani;

Psihologie – durata studiilor 3 ani.

 

INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN cu specializările:

Securitate informațională – durata studiilor 3,½ ani;

Informatică – durata studiilor 3,½ ani;

Design interior - durata studiilor 3,½ ani;

Tehnologia informației  - durata studiilor 3,½ ani;

Informatică aplicată  - durata studiilor 3,½ ani;

 

DREPT cu specializarea:

Drept – durata studiilor 4 ani;

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM cu specializările:

Relații internaționale – durata studiilor 3,½ ani;

Jurnalism și procese mediatice – durata studiilor 3,½ ani;

ŞTIINŢE ECONOMICE cu specializările:

Administrarea afacerilor (Business  şi  Administrare) – durata studiilor 3,½ ani;

Contabilitate – durata studiilor 3,½ ani;

Economie mondială și relații economice internaționale - durata studiilor 3,½ ani;

Finanțe și bănci - durata studiilor 3,½ ani;

Servicii hoteliere, turism  și agrement - durata studiilor 3,½ ani;

Marketing și logistică - durata studiilor 3,½ ani.

 

 

B. NIVELUL II – STUDII MASTERAT

 

ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI cu specializările:

Psihologia clinică și consiliere psihologică – durata studiilor 1½ ani;

Psihologie juridică  - durata studiilor 1,½ ani;

Psihologie socială  - durata studiilor 1,½ ani;

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate – durata studiilor 1½ ani;

Management educaţional – durata studiilor 1½ ani;

Managementul culturii organizaționale şi comportamentale al resurselor umane - durata studiilor 1½ ani.

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială  - durata studiilor 1,½ ani;

 

INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN cu specializările:

Tehnologii și aplicații Web  – durata studiilor 1½ ani;

Calculatoare, sisteme și rețele informatice  – durata studiilor 1½ ani.

 

DREPT cu specializările:

Instituţii de drept privat – durata studiilor 1½ ani;

Ştiinţe Penale  – durata studiilor 1½ ani;

Instituţii de drept administrativ și constituțional – durata studiilor 1½ ani;

Drept economic și vamal – durata studiilor 1½ ani;

Drept internaţional şi instituţional – durata studiilor 1½ ani.

 

ŞTIINŢE ECONOMICE cu specializările:

Business, Management şi Antreprenoriat  – durata studiilor 1½ ani;

Management, Marketing și Logistică– durata studiilor 1½ ani;

Finanțe, bănci și contabilitate: management, expertiză și audit – durata studiilor 1½ ani.

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM cu specializările:

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare  – durata studiilor 1½ ani;

Management media, marketing online și Business Comunicare – durata studiilor 1½ ani.