ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2020-2021INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursOrare Sem I AdiționalPlanificare examene Sem IOrare Sem IIRepartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2020-2021DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)
Adaugă text aici
Adaugă text aici
Edit your text here
Edit your text here

OFERTĂ UNIVERSITARĂ 2020-2021

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

 

prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. din Tg-Jiu

Strada Calea Eroilor, Nr. 6, Tg-Jiu, jud. Gorj

Telefon: 0253 214 019; 0734 517 000

Fax: 0253 211 027

E-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com

Site: www.ulimtargujiu.ro

Facebook: Ulim Tg-Jiu

 

Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional!

 

OFERĂ CELE MAI MICI TAXE DE STUDII:

 

TAXELE DE STUDII SE REDUC ÎNTRE 50% ȘI 100% PENTRU:

a)    Studenții sau masteranzii care sunt membri de familie;

b)    Studenții și masteranzii care promovează ULIM în rândul a cel puțin 5 persoane care se înscriu la studii la ULIM.

U.L.I.M. ARE CELE MAI DIVERSIFICATE SPECIALIZĂRI CU O FOARTE MARE FLEXIBILITATE DE STUDIU

Înscrie prin selecţie de dosare la studii de licenţă și masterat la următoarele facultăţi acreditate (cursuri IFR) până la 01 octombrie 2020.

 

Pentru anul universitar 2020-2021, Universitatea Liberă Internațională din Moldova vă invită să vă înscrieți la una din facultățile:

 

A. NIVELUL I – STUDII LICENŢĂ (FACULTATE)

 

ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI cu specializările:

Psihopedagogie – durata studiilor 3½ ani400 euro/an

Servicii de Asistenţă Socială – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Psihologie – durata studiilor 3 ani 500 euro/an

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM cu specializările:

Relații internaționale – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Jurnalism și procese mediatice – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

 

INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN cu specializările:

Securitate informațională – durata studiilor 4 ani 400 euro/an

Informatică – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Tehnologia informației - durata studiilor 4 ani 400 euro/an

Informatică aplicată – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Design interiori - durata studiilor 4 ani 400 euro/an

 

DREPT cu specializarea:

Drept – durata studiilor 4 ani 400 euro/an

 

ŞTIINŢE ECONOMICE cu specializările:

Business  şi  Administrare – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Contabilitate – durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Finanțe și bănci - durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Servicii hoteliere, turism  și agrement - durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

Marketing și logistică - durata studiilor 3½ ani 400 euro/an

 

B. NIVELUL II – STUDII MASTERAT

 

ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI cu specializările:

Psihologia clinică și consiliere psihologică – durata studiilor 1½ ani 600 euro/an

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate – durata studiilor 1½ ani 500 euro/an

Management educaţional – durata studiilor 1½ ani 500 euro/an

Psihologia juridică – durata studiilor 1½ ani500 euro/an

Psihologia socială – durata studiilor 1½ ani500 euro/an

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială – durata studiilor 1½ ani500 euro/an

Managementul culturii organizaționale şi comportamentale al resurselor umane - durata studiilor 1½ ani 500 euro/an

 

INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN cu specializările:

Tehnologii și aplicații Web  – durata studiilor 1½ ani 450 euro/an

Tehnologii moderne în design interior – durata studiilor 1½ ani 450 euro/an

Calculatoare, sisteme și rețele informatice  – durata studiilor 1½ ani 450 euro/an

 

DREPT cu specializările:

Instituţii de drept privat – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

Ştiinţe Penale  – durata studiilor 1½ ani 450 euro/an

Instituţii de drept administrativ și constituțional – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

Drept economic și vamal – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

Drept internaţional şi instituţional – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

 

ŞTIINŢE ECONOMICE cu specializările:

Business, Management şi Antreprenoriat  – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

Management, Marketing și Logistică– durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

Managementul și auditul sistemelor financiar bancar și contabile  – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM cu specializările:

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare  – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an

Management Media, Marketing online și Business Comunicare – durata studiilor 1½ ani 450  euro/an