ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2021-2022INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursInformații Sesiune 2022Repartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2021-2022DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)
OFERTĂ UNIVERSITARĂ 2021-2022
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA
 
prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. din Tg-Jiu
Strada Calea Eroilor, Nr. 6, Tg-Jiu, jud. Gorj
Telefon: 0253 214 019; 0757 517 000; 0734 517 000
Fax: 0253 211 027
E-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com
Facebook: Ulim Tg-Jiu
 
Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional!
 
OFERĂ CELE MAI MICI TAXE DE STUDII:
- FACULTATE 490 EURO/AN
- Specializarea de Licență - DREPT 500 EURO/AN
- Specializarea de Licență - PSIHOLOGIE 600 EURO/AN
- MASTERAT 500 EURO/AN
-Masterat în PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 700 EURO/AN
 
U.L.I.M. ARE CELE MAI DIVERSIFICATE SPECIALIZĂRI CU O FOARTE MARE FLEXIBILITATE DE STUDIU
Înscrie prin selecţie de dosare la studii de licenţă și masterat la următoarele facultăţi acreditate (cursuri IFR) până la 15 octombrie.
 
Pentru anul universitar 2021-2022, Universitatea Liberă Internațională din Moldova vă invită să vă înscrieți la una din facultățile:
 
A. NIVELUL I – STUDII LICENŢĂ (FACULTATE)
 
ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI cu specializările:
Psihopedagogie
– durata studiilor 3 ani
490 euro
Asistenţă Socială
– durata studiilor 3 ani
490 euro
Psihologie
– durata studiilor 3 ani
600 euro
 
DREPT cu specializarea:
Drept
– durata studiilor 4 ani
500 euro
 
 
INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN cu specializarea:
Informatică
– durata studiilor 3 ani
 
ŞTIINŢE ECONOMICE cu specializările:
Business  şi  Administrare
– durata studiilor 3 ani
490 euro
Contabilitate
– durata studiilor 3 ani
490 euro
Finanțe și bănci
– durata studiilor 3 ani
490 euro
Servicii hoteliere, turism  și agrement
– durata studiilor 3 ani
490 euro
Marketing și logistică
– durata studiilor 3 ani
490 euro
 
B. NIVELUL II – STUDII MASTERAT
 
ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI cu specializările:
Psihologia clinică și consiliere psihologică
– durata studiilor 2 ani
700 euro
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Management educaţional
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Psihologia socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologia organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)
– durata studiilor 2 ani

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială
– durata studiilor 2 ani
500 euro
 
INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN cu specializările:
Tehnologii și aplicații Web
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Calculatoare, sisteme și rețele informatice
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Tehnologii moderne în design interior
– durata studiilor 2 ani
500 euro
 
DREPT cu specializările:
Instituţii de drept privat
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Ştiinţe Penale
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Instituţii de drept administrativ și constituțional
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Drept economic și vamal
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Drept internaţional şi instituţional
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Anticorupție și integritate
– durata studiilor 2 ani
500 euro
 
ŞTIINŢE ECONOMICE cu specializările:
Business, Management şi Antreprenoriat
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Management, Marketing și Logistică
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Managementul și auditul sistemelor financiar bancar și contabile
– durata studiilor 2 ani
500 euro
 
RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM cu specializările:
Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare
– durata studiilor 2 ani
500 euro
Management Media, Marketing online și Business Comunicare
– durata studiilor 2 ani
500 euro