ULIM TARGU JIU
ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2022-2023INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursInformații Sesiune Repartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2022-2023DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)

VINO ȘI TU ȘI STUDIAZĂ LA O UNIVERSITATE DE PRESTIGIU PE PLAN INTERN ȘI INTERNAȚIONAL


Universitatea Liberă Internațională din Moldova se află în centrul Chişinăului, lângă primăria generală a capitalei Republicii Moldova, iar în baza protocolului dintre Guvernul României şi Republicii Moldova consimţite prin legea nr. 39/1999 modificată și completată prin legea nr. 291/2010, diplomele de licenţă şi diplomele de masterat sunt recunoscute automat, iar diplomele de doctorat sunt recunoscute urmând să fie analizate de C.N.R.E.D., Bucureşti.

În baza legislaţiei româno-moldovene cu avizul Ministerelor Educaţiei din România şi Republica Moldova a luat fiinţă în urmă cu 15 ani în baza contractului de asociere dintre Fundaţia Tudor Vladimirescu, Gorj, România şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. din Tg-Jiu inscrie la cursuri ID şi FR precum în România şi U.E. proaspeţii absolvenţi de liceu cât şi alţi doritori cu studii medii cu diplomă de bacalaureat.

U.L.I.M. oferă cele mai mari avantaje faţă de celelalte universătăţi, avantaje conferite însăşi de fondatorul U.L.I.M., Academician Andrei Galben, un excepţional manager şi un vaşnic unionist româno-moldave.

Prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. din Tg-Jiu în cei 15 ani de colaborare cu U.L.I.M. au absolvit 5.900 de studenţi, 1.356 masteranzi, 53 de doctori în economie, drept, istorie şi psihologie.

Avantaje:

1. Asigură un învăţământ de înaltă calitate având filiale în mai multe ţări din Europa şi Asia precum şi studenţi străini.

2. Cele mai mici taxe de studii 400 euro/an pentru studenţi, 450 euro/an pentru masteranzi. Specializarea Psihologie și masterul la Facultatea de Științe Sociale și ale Educației 500 euro/an.

3. Reduceri de 50% a taxelor pentru membrii din familie care studiază la U.L.I.M. (soţ/soţie, părinţi/copii, frate/soră).

4. Scutirea de taxe de studii pe întreaga perioadă a celor care promovează oferta universitară U.L.I.M. pentru 10 studenţi înscrişi în anul I sau reducerea cu 50% pentru 5 studenţi.


U.L.I.M. se bucură de un interes deosebit din partea U.E. şi U.S.A. și din partea altor state dovada fiind participarea la a 20-a aniversare solemnă U.L.I.M. a ambasadorului S.U.A. şi a ambasadorului U.E. la Chişinău rostind discursuri alături de preşedintele Moldovei, premierul Moldovei, preşedintele Uniunii Rectorilor din Moldova, precum şi prezentarea mesajului nostru prin vicerector Prof. Univ. Dr. Dan Morega, conducătorul şi coordonatorul Centrului de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. din Tg-Jiu.

De asemenea, foştii preşedinţi ai României Ion Iliescu, Emil Constantinescu, cât şi fostul prim-ministru Adrian Năstase au vizitat U.L.I.M., au ţinut discursuri, au avut întâlniri cu studenţii şi au primit din partea U.L.I.M. înalte disctincţii de honoris causa.


Universitatea Liberă Internațională din Moldova este situată în centrul orașului Chișinău, capitala Republicii Moldova. Îmbinând un stil arhitectonic inedit, cupolele roșii ale U.L.I.M.-ului, ce încoronează blocurile de culoare albă, imprimă complexului universitar o imagine inconfundabilă. Fațada universității, în lumina flamurilor de drapele, ce reprezintă țările de origine ale studenților U.L.I.M., împodobește strada Vlaicu Pârcălab, ea căpătând un aspect festiv în orice anotimp al anului.
Centru universitar modern, dinamic, U.L.I.M. pledează pentru accesibilitatea și diversitatea studiilor universitare. Cei peste 10 mii de absolvenți ai U.L.I.M. sunt demnii mesageri ai Alma Mater pe toate continentele, confirmând prin fapte judiciozitatea modelului universitar U.L.I.M.


Exteriorul universității este impresionant și el se află în plină armonie cu interiorul corpului cladirii: săli de cursuri spațioase, laboratoare de cercetare, două biblioteci și sîli de lectură specializate, mediateca cu acces la noile tehnologii informaționale, complex sportiv, restaurant, gradină de iarnă, culoare cu expoziții picturale permanente, iată elementele pertinente ale unei culturi universitare deosebite, culturi ce îmbină tradiția clasică și pateticul societății contemporane.


Veritabil lăcaș al învățământului, culturii, științei și artei, U.L.I.M.-ul găzduiește o familie unită de profesori și studenți, care venerează idealurile păcii, libertății și democrației, gândirea creatore și generatoare a progresului.


Concepută drept o instituție universitară, U.L.I.M. activează în baza autogestiunii și autofinanțării.
FACEBOOK