ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2022-2023INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursInformații Sesiune Repartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2022-2023DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)
Mesajul Preşedintelui Republicii Moldova, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, adresez corpului profesoral-didactic, cadrelor de cercetare, absolvenţilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor acestei valoroase instituţii de învăţământ, cordiale felicitări şi sincere urări de prosperare. Întemeiată acum două decenii, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova s-a afirmat ca o entitate educaţională cu merite incontestabile în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru varii sectoare ale economiei naţionale, în formarea de cadre ştiinţifice şi didactice. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară, un promotor consecvent al spiritului universitar modernizator, un loc în care se îmbină armonios tradiţia cu inovaţia, trecutul cu prezentul, prezentul cu viitorul. În cadrul Universităţii, activează pedagogi cu renume, personalităţi, care, asumându-şi responsabilitatea de a activa pe tărâmul instruirii profesionale, contribuie în mod substanţial la formarea elitei intelectuale a Republicii Moldova. Utilizând tehnologii educaţionale performante, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova aduce un aport considerabil la dezvoltarea sistemului naţional de învăţământ superior, la promovarea experienţelor domeniale avansate, la implementarea energică a Procesului de la Bologna. Aici asistăm la renovarea strategiilor de evaluare a rezultatelor academice, la elaborarea şi realizarea unui sistem original de management al calităţii. În topul priorităţilor oricărui tânăr sunt educaţia, obţinerea unor competenţe relevante, încadrarea în câmpul muncii. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a reuşit să organizeze procesul educaţional în aşa fel încât să contribuie plenar la punerea în valoare a acestor priorităţi. Cei circa 20 000 de absolvenţi ai Universităţii, originari din Republica Moldova, dar şi din peste 50 de state ale lumii, activează cu succes în numeroase instituţii de stat şi companii private din ţară şi din afara ei. Faptul în cauză indică la consistenţa profesională existentă în cadrul instituţiei, la tonusul competitiv de care ea dispune şi pe care îl pune cu abilitate în aplicare. Doamnelor şi Domnilor, La această frumoasă aniversare, Vă urez tuturor sănătate şi noi realizări în activitatea nobilă de edificare a societăţii bazate pe cunoaştere. Fie ca instituţia pe care o reprezentaţi să progreseze şi în continuare, aducând beneficii tuturor celor care îşi doresc o carieră de succes şi un viitor favorabil.