ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2022-2023INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursInformații Sesiune Repartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2022-2023DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)
ULIM: 20 de ani de afirmare în contextul european Universitatea Liberă Internaţională din Moldova consemnează două decenii de activitate. Manifestările au demarat cu o Conferinţă Ştiinţifică cu genericul Universitas Europea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare”. Acţiunile de sărbătoare au continuat cu un Marş Aniversar, iar la Palatul Naţional a avut loc Ceremonia oficială consacrată evenimentului de anvergură. La Şedinţa Festivă au participat Ambasadori şi reprezentaţi ale misiunilor diplomatice din 16 ţări, reprezentanţii autorităţilor publice din ţară şi de peste hotare, rectori ale universităţilor cu care ULIM deţine relaţii de colaborare şi multe alte personalităţi notorii. Mesaje de felicitare au parvenit din partea universităţilor de peste hotare cu care ULIM colaborează şi anume: Sorbona (Franţa), Universitatea din Salento (Italia), Bridgeport University (SUA), Universitatea de Prietenie a Popoarelor din Rusia, Normal NorthWest University, China, inclusiv şi Ministerul Educaţiei din China, Universitatea Sungkyul University din Coreea de Sud, Universitatea Suleyman Demirel (Turcia) şi altele, în total 72 de centre universitare de peste hotare, ambasadelor acreditate la Chişinău, ministerelor, departamentelor şi alte reprezentanţe ale organelor publice din Republica Moldova. În egală măsură au venit cu un cuvânt de felicitare şi absolvenţi ai ULIM-ului, actualmente funcţionari cu înalt rang de răspundere din diverse ţări ale lumii. Mesajul Rectorului ULIM, Andrei Galben adresat participanţilor la Şedinţa în plen a Conferinţei Internaţionale din 15 octombrie Onoraţi senatori! Stimaţi oaspeţi! Excelenţele voastre, domnilor Ambasadori! Reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, Ministerul Educaţiei! Doamnelor şi Domnilor! Onorată Asistenţă! La finele sec XX, s-au înregistrat transformări radicale şi profunde în viaţa economică, politică, socială şi spirituală, în special în Europa Orientală. Concomitent cu aceste evenimente, s-au înregistrat schimbări pronunţate şi în învăţământul superior. Graţie acestor transformări, universităţile europene cu vechi tradiţii în învăţământul superior, au iniţiat Procesului de la Bologna, care astăzi se cristalizează, prin crearea unui Spaţiu Educaţional Superior Unic. Toate aceste transformări drept scop modelarea civilizaţiei, care au şi provocat modificări la nivelul sistemelor educaţionale universitare naţionale, continentale şi cele mondiale. Spun aşa, deoarece în ultimii 10 ani, în special China, Coreea de Sud, Japonia, Malaysia, Indonezia, Australia, deja au devansat Europa pe mai multe criterii în promovarea învăţământului superior. Prin urmare, graţie acestor reforme, comunitatea mondială, la extremităţi, pe de o parte-Europa, pe de altă parte-Asia Orientală, merge spre calea constituirii unui Spaţiu Educaţional Unic. În calitatea mea de rector, am avut posibilitatea să particip în cadrul unor delegaţii ale Ministerului Educaţiei, la Berlin apoi Bergen şi recent la Bucureşti. Am remarcat, că în 2005, erau mulţi sceptici din Rusia, Spania ş alte state europene prin care puneau la îndoială abordarea şi realizarea acestei probleme, atunci la Conferinţa Miniştrilor Educaţiei de la Bucureşti, a persistat o părere unanimă de a promova cât mai rapid ideea creării unui Spaţiu Educaţional European Unic. Important este, că la Bucureşti s-au asociat miniştrii educaţiei din China, Coreea de Sud, Malaysia, Noua Zeelandă, Brazilia, Argentina, Mexic, SUA, Canada şi alte ţări. Direcţia este unică, constituirea şi consolidarea unui Spaţiu Educaţional Unic. Poate că unii din noi, cei prezenţi în această sală, nu vom avea posibilitate să savurăm din finalitatea acestui proces de importanţă majoră. Important este, că ceea ce lăsăm noi pentru urmaşii noştri să fie de bun augur, să fie o idee care să marcheze o urmă adâncă pentru posteritate. În acest context, sper că, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Universitas Europea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, dedicată Jubileului de 20 ani de la fondarea ULIM, va avea posibilitatea să analizeze succesele ULIM-ului în ultimele două decenii, succesele altor centre universitare din Republica Moldova, centrelor universitare din ţările, colegii cărora sunt prezenţi astăzi în această sală. Sper că, vom fi capabili să înscriem o pagină considerabilă în conţinutul învăţământului superior, care va fi transmis superiorilor noştri europeni, să impulsionăm serios această idee despre care părinţii şi strămoşii noştri nici nu au putu să viseze vreodată. Într-un ceas bun ! Mesajul Domnului Prim-ministru al Republicii Moldova, Vladimir Filat Multstimate Domnule Preşedinte, Petru Lucinschi ! Excelenţe, domnilor Amabasadori ! Srimaţi profesori, dragi studenţi! Onorată asistenţă! Domnule Rector, Andrei Galben! 20 de ani este vârsta în care poţi să tragi linia şi să vezi prin fapte realizări. Faptul că ULIM este prima instituţie privată de învăţământ superior din Republica Moldova, este un lucru important pe care trebuie să-l menţionăm, dar mai important decât acest lucru este, ca trecând în revistă realizările acestei instituţii, vedem numărul impunător de studenţi absolvenţi, avem studenţi care actualmente îşi fac studiile în cadrul acestei instituţii şi desigur că putem să vedem în perspectivă dezvoltarea universităţii. Eu cred că doar prin educaţie şi prin cunoaştere, avem şansa să reuşim să facem faţă cerinţelor. Trăim din ce în ce mai mult într-o lume nu doar globalizată dar într-o lume care este bazată pe cunoaştere. De aceea eu vreau să aduc cuvinte de recunoştinţă tuturor celor care aici, acasă în Republica Moldova contribuie la formarea generaţiilor noi, contribuie la societatea noastră care trebuie să devină cât de curând posibilă, una bazată pe cunoaştere. Ţin să Vă felicit, să Vă urez succes în viitor tuturor celor care muncesc în Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, şi desigur studenţilor, vă doresc din tot sufletul să aveţi acces şi să folosiţi la maximum acest acces pentru a acumula mai multe cunoştinţe, şi vă aşteptăm imediat după studii să veniţi cel puţin o parte dintre voi, şi să contribuiţi în a administra cât mai bine ţara în care trăim noi. Felicitări, succes, la mai mult şi la mai mare! Discursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk Schuebel Multstimate Domnule Prim-ministru! Stimate Domnule Preşedinte! Dragi colegi, Ambasadori! Stimaţi profesori, dragi studenţi! Stimate Domnule Rector! Doamnelor şi Domnilor! Îmi face o deosebită plăcere să particip la această Şedinţă festivă şi să împărtăşesc împreună cu Dvs. bucuria prilejuită de cea de-a 20-a aniversare de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM). Universitatea Liberă Internaţională a fost fondată la 16 octombrie 1992 şi reprezintă una dintre cele mai prestigioase instituţii de învățământ superior private din Republica Moldova. Este o instituţie modernă şi dinamică care acordă o atenţie deosebită noilor tehnologii şi limbilor străine, domenii ce constituie pilonii de bază ai educaţiei. Zi de zi ULIM promovează tehnologiile educaționale şi informaționale actuale şi graţie acestui fapt cresc şansele absolvenţilor de a-şi făuri o carieră de succes. În prezent, aproximativ 5000 de studenţi îşi fac studiile în cadrul celor 7 Facultăţi cu misiune didactico-ştiinţifică: Drept, Ştiinţe Economice, Biomedicină şi Ecologie, Litere, Inginerie şi Informatică, Istorie şi Relaţii Internaţionale, Psihologie şi Asistenţă Socială. În total, 500 de lectori universitari asigură procesul didactic la cel mai înalt nivel şi fac tot posibilul pentru a racorda procesul educaţional la standardele europene, inclusiv la cerinţele Procesului de la Bologna. Există trei cicluri ale învăţământului superior: ciclul I Licenţă; Ciclul II Masterat, şi ciclul III Doctorat. ULIM acordă o importanţă primordială cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate şi noi salutăm eforturile instituţiei pentru integrarea în Spațiul European al învăţământului superior. ULIM reprezintă o instituţie în care studenţii sunt expuşi unui mediu multicultural şi învață sa fie toleranţi unii faţă de alţii, indiferent de naţionalitate, rasă, origine etnică sau religie. În plus, ULIM creează un mediu favorabil pentru studierea limbilor străine, care este o valoare puternică necesară într-o lume cu tot mai puţine şi mai puţine hotare. Apreciem foarte mult iniţiativa ULIM-ului de a lansa noi cursuri pentru studenţii dornici de a studia limbile poloneză şi coreeană. Performanţa ULIM a fost de asemenea recunoscută de o serie de organisme internaţionale ca Societatea de Încurajare a Industriei Naţionale (the Society for the Encouragement of National Industry), medalia de aur acordată în 2002, Academia Poloneză de Medicină (the Polish Academy of Medicine), medalia de aur acordată în 1999, Academia Mondială a Păcii (World Peace Academy), Asambleea Europeană a Business-ului (European Business Assembly), Academia Internaţională a Cadrelor (International Personnel Academy), Asociaţia Internaţională a Educatorilor pentru Pacea Mondială (International Association of Educators for World Peace), Institutul pentru Afaceri Internaţionale (Institute for International Affairs), Reţeaua Universităţilor din Zona Mării Negre (Black Sea Universities Network), Uniunea avocaţilor din România (Romanian Lawyers Union), şi altele. Dezvoltarea ULIM-ului se datorează rectorului, Academicianului Andrei Galben, care a fondat această instituţie acum 20 de ani, şi pe care o administrează şi în prezent. Contribuţia sa personală a fost înalt apreciată de către autorităţile din Republica Moldova, care i-au acordat Ordinul "Gloria Muncii" (1998) şi Ordinul Republicii (2008). 20 de ani este o vârstă fragedă pentru un om, însă pentru o instituţie de învăţământ superior este o piatră de hotar destul de serioasă. Ea aduce dovezi evidente că învăţământul privat precum cel prestat de Universitatea Liberă Internaţională, aduce rezultate de calitate şi are un viitor în Republica Moldova. Sunt convins că absolvenţii ULIM sunt şi vor fi competitivi atât pe piaţa internă cât şi pe cea europeană şi vor oferi multe ocazii pentru ca Alma Mater să fie mândră de elevii săi. La mulţi ani ULIM!
FACEBOOK