ulim 1.jpg
CENTRUL DE CONSULTANTA, ORIENTARE SI SELECTIE PENTRU STUDII LA U.L.I.M. DIN TARGU JIU
ACASAAN UNIVERSITAR 2023-2024INFORMATII UTILEInformatii Practica/Suporturi de cursInformații Sesiune Repartizarea Tezelor LicențăRepartizarea Tezelor MasteratADMITEREOFERTA UNIVERSITARA 2024-2025DOCUMENTE NECESAREFORMULAR ADMITERERECIPISACEREREALTE INFORMATIICONTACTINTERVIU DAN MOREGAULIM 20 DE ANIMESAJ DAN MOREGAMESAJ PRESEDINTE REPUBLICA MOLDOVAMESAJ AMBASADOR CHINADISCURSUL RECTORULUI ANDREI GALBENDISCURSUL PRIMULUI MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VLADIMIR FILATDiscursul Excelenţei Sale, Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Domnul Dirk SchuebelGALERIEDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2014-2015 LA ULIM TARGU JIUDESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013-2014 LA ULIM TARGU JIUSUMMIT-UL GOBAL AL LIDERILOR ECONOMICI (GELS 2013)
CONDIŢIILE DE ÎNMATRICULARE LA STUDII
(pentru cetăţenii ROMÂNIEI)

I. Persoanele responsabile din cadrul centrelor recepţionează dosarele personale ale candidaţilor la studii (completate conform cerinţelor menţionate în continuare).

II. Dosarele sunt transmise la departamentul Studenţi străini al universităţii (pentru prezentarea şi aprobarea ulterioară la Ministerul Educaţiei din Republica Moldova) în strictă conformitate în funcţie de treapta de studii şi forma de învăţământ, după cum urmează:

- pentru studii cu frecvenţă la zi (inclusiv Masterat)

- pentru studii ID 

III. Dosarul personal al fiecărui candidat la studii în Universitatea Liberă Internaţională din Moldova va avea următorul conţinut:

1) Cererea pentru înmatriculare la studii (Anexa nr. 2);

2) Formular pentru admitere (Anexa nr. 3);

3) Recipisa (Anexa nr. 4);

4) Certificat de naștere;

5) Copia legalizată a certificatului de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie - se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele;

6) Adeverință medicală;

7) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia împreună cu foaia matricolă (cu anexa respectivă) (copie legalizată);

8) Pașaportul (în cazul în care aveți);

9) Buletinul de identitate;

10) Fotografii: mărimea 4x5 cm -   4 ex.

11) Persoanele care solicită admiterea la Ciclul II, Masterat vor prezenta suplimentar la actele enumerate:

- Diploma de studii superioare şi anexa la diplomă sau Adeverinţa de absolvire, copie legalizată;

06424_100.jpg
FACEBOOK